Planer på att byta värmesystem


Den främsta anledningen att byta värmeanläggning är att få ner energikostnaden.
Utifrån den faktiska energiförbrukning och nuvarande värmeanläggning kan man enkelt se vilka andra alternativ som är möjliga och vad investerings- och driftskostnaden blir om man köper nytt eller förbättrar befintlig lösning.
Vad ska man välja?
Bergvärme- Ytjordvärme, Luft/Vatten eller Frånluftspump
Den absolut viktigaste frågan är vilket rörledningssystem villan har och om man är beredd att förändra, för att kunna få full effekt av den nyinstallerade lösningen.

Det här är några punkter man bör fundera igenom:

 • Bekvämlighet och engagemang, har du tid att hantera exempelvis ved eller vill du bara trycka på en knapp? Vilka kunskaper och vilket engagemang har du?
 • Robusthet, driftsäkerhet, tillgång på bränsle och service etc
 • Flexibilitet, vill du ha möjlighet att växla mellan olika energislag?
 • Samverkan, skall det nya systemet fungera ihop med ett befintligt system?
 • Miljö, vilken miljöpåverkan har det nya värmesystemet jämfört med befintligt med avseende på exempelvis utsläpp, buller inom- och utomhus och lukt.

Vilka förutsättningar/begränsningar har huset?

 • Utrymmesbehov, finns det plats för exempelvis panna och/eller ackumulatortank? Finns det tillräckligt stora dörröppningar för att man skall kunna få in utrustning i huset?

 • Ålder och skick på husets panna eller direktelradiatorer. När är det dags att byta?

 • Värms huset med direktelradiatorer eller finns s k vattenburet värmesystem installerat?

 • Finns det skorsten som är godkänd för vedeldning?

 • Har tomten en stor yta som kan användas för jordvärmepump?

 • Har huset tak som lutar mot söder som kan användas för solvärme?

 • Står huset på en grusås? Då är bergvärme mindre lämpligt.

 • Behöver du ändra huvudsäkring? Kolla med ditt elnätsbolag.

 • Värmepump

  Om radiatorerna är konstruerade för höga framledningstemperaturer från pannan kan driftstiden för värmepumpen begränsas. Om radiatorytorna är små kan det i vissa fall vara tveksamt att välja värmepump. Om en fläktkonvektor, kostnad ca 6000 kr, installeras kan ofta detta problem åtgärdas. Alternativt kan en eller flera av radiatorerna bytas. Kontrollera med installatören.

 • Om huset saknar vattenburet värmesystem kan värmen från en värmepump tillföras via en eller flera s k fläktkonvektorer. Huset bör då ha en öppen planlösning så att värmen kan spridas så att temperaturen inte blir för hög i rummet där konvektorn är placerad. Annars riskeras att värmepumpens driftstider begränsas.

 • Om luft/luftvärmepump väljs, kontrollera med leverantören att utomhusdelen ej bullrar för mycket och stör grannar. Kontrollera också inomhusdelen så att inte heller den låter för mycket. Det är viktigt att huset har öppen planlösning så att värmen kan spridas.

 • Sol 

  Om huset har ett soligt läge och du ändå måste byta din elvärmda varmvattenberedare kan ett solvärmesystem med ackumulatortank utrustad med elpatron vara ett intressant alternativ. Ackumulatortanken plus elpatron kan i vissa fall även ersätta en mindre elpanna.

 • Om du eldar med ved i panna och saknar ackumulatortank finns det många fördelar med solvärme. Du slipper vedeldningen sommartid, eldningen blir bekvämare och med mindre utsläpp.

 • Pelletskaminer

  En pelletskamin kan ersätta i upp till 70% av värmen i ett direktelvärmt småhus. Huset bör ha en öppen planlösning så att värmen kan spridas.

 • Biobränslepanna

  Om du ska elda med ved på ett miljöriktigt sätt skall du ha en vedpanna utrustad med ackumulatortank. Eldning med pellets ger betydligt mindre emissioner jämfört med konventionell vedeldning, men även då kan en ackumulatortank göra nytta.

 • Fjärrvärme

  Kontrollera med fjärrvärmeföretaget i din kommun om fjärrvärme finns eller planeras i närheten av ditt hus. Om du har direktelvärme idag, krävs konvertering till vattenburet värmesystem, kostnaden är i storleksordningen 5 000 kr per radiator förutom kostnad för undercentral och ev anslutningskostnad

 • Ackumulatortank

  I många värmesystem är ackumulatortanken en viktig komponent. Kompletterad med elpatron kan den ersätta en elpanna. Vid vedeldning är det ett krav att pannan är ansluten till en ackumulatortank för att eldning skall ske på ett miljöriktigt sätt.

Kontakta oss